Trung Tâm Dạy Lái Xe Sài Gòn 【0938.226.303】

Blog

Tải phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

tải phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông

Từ ngày 15/6/2922, sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô có thêm bài sát hạch dựa trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên máy vi tính. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải mới ban hành Thông tư 04 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12 ngày 15-4-2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2022. Chúng tôi xin phép Bộ Giao Thông Vận Tải đăng lại nội dung để mọi người hiểu rõ hơn:

Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022

Thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi là Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT), các Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch triển khai việc cung cấp và truyền dữ liệu quản lý DAT, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bổ sung nội dung sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Để triển khai các nội dung được điều chỉnh, bổ sung tại Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT và tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong việc nghiên cứu và ôn luyện phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc sau:

Chỉ đạo Phòng chuyên môn quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cơ quan quản lý sát hạch thực hiện các công việc:

 • Sử dụng dữ liệu quản lý DAT và giấy xác nhận được in trên ca bin học lái xe ô tô thông tin học viên đã học đủ thời gian và nội dung học thực hành lái xe trên ca bin học lái xe ô tô để duyệt danh sách học viên đủ điều kiện sát hạch theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.
 • Yêu cầu người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn từ ngày 15/6/2022 phải bổ sung giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

Chỉ đạo hội đồng sát hạch thực hiện quy trình sát hạch theo hướng dẫn tại văn bản số 3107/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 31/5/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

Trường hợp,sử dụng chung phòng sát hạch mô phỏng với phòng sát hạch lý thuyết thì phải tổ chức riêng hai nội dung sát hạch để thực hiện quy trình kiểm tra, nhận dạng, rà soát thông tin của học viên, giám sát, sát hạch và công nhận kết quả theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Chỉ đạo hội đồng sát hạch, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nội dung sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông:

Dành cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT. Theo đó, phải tổ chức sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ sơ cấp sau ngày 15/6/2022 và tất cả các thí sinh dự sát hạch sau ngày 01/01/2023 (kể cả các trường hợp sát hạch phục hồi để cấp lại giấy phép lái xe).

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, trung tâm sát hạch nghiên cứu 120 kịch bản mô phỏng các tình huống giao thông:

Đã được ban hành kèm theo Quyết định số 6013/QĐ-TCĐBVN ngày 08/12/2021, quy trình sát hạch ban hành kèm theo hướng dẫn tại văn bản số 3107/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 31/5/2022 và phụ lục kèm theo văn bản này của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để biên soạn nội dung bài giảng để học viên nắm được mục đích, yêu cầu, cách phát hiện và xử lý đối với các tình huống gây mất an toàn giao thông để hoàn thành nội dung sát hạch và lái xe an toàn.

Chỉ đạo các trung tâm sát hạch thực hiện các công việc:

 • Hoàn thiện phòng sát hạch và cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông theo hướng dẫn tại văn bản số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/5/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để các Sở Giao thông vận tải kiểm tra, nếu đủ điều kiện, thì cho phép tổ chức sát hạch và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, quản lý.
 • Cung cấp thông số kỹ thuật của hệ thống camera giám sát lắp đặt bổ sung tại phòng sát hạch mô phỏng (đối với trường hợp bố trí riêng phòng sát hạch mô phỏng) để Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo theo hướng dẫn tại văn bản số 7982/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 28/11/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thực hiện các công việc:

 • Thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm để trang bị ca bin học lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022 theo quy định tại điểm d khoản 3 và khoản 9 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.
 • Truyền dữ liệu quản lý DAT và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và bảo mật thông tin dữ liệu theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.
 • Thực hiện lưu trữ dữ liệu DAT trong thời hạn 05 năm và hồ sơ quản lý đào tạo trong thời gian 02 năm theo quy định tại điểm 2.6 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe, điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Mô tả nội dung và yêu cầu học viên đạt được khi gặp các tình huống gây mất an toàn giao thông

Mục đích, yêu cầu khi thiết kế bài giảng về các tình huống mô phỏng trên Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

Mục đích:

 • Trên cơ sở các tình huống của Phần mềm mô phỏng đã được Tổng cục ĐBVN ban hành, để Cơ sở đào tạo thiết kế nội dung giảng dạy về các tình huống giao thông xảy ra hoặc có thể xảy ra trong thực tế được mô phỏng hóa, nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản, kỹ năng phát hiện và xử lý các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
 • Thông qua nội dung đào tạo trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông sẽ trang bị kiến thức và kỹ năng phát hiện tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông hoặc có thể xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông để có các biện pháp xử lý phù hợp, từ đó giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Yêu cầu:

Thông qua nội dung đào tạo trên phần mềm mô phỏng:

 • Cung cấp cho người học các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thường gặp khi tham gia giao thông ở các điều kiện giao thông khác nhau.
 • Người học có khả năng nhận biết và xác định các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
 • Giúp người học phân tích các giai đoạn xảy ra trong một tình huống giao thông:

(1) Giai đoạn bắt đầu tình huống; (2) Các dấu hiệu chuẩn bị xuất hiện tình huống;

(3) Diễn biến của tình huống; (4) Kết thúc tình huống. Khi hướng dẫn cho học viên phải bám sát vào tình huống giao thông cụ thể trên đường; quan sát mật độ phương tiện, thời tiết, hệ thống báo hiệu đường bộ, đối tượng tham gia giao thông…

Nội dung bộ 120 câu hỏi mô phỏng tình huống giao thông

 • Chương 1: Giao thông trên đường phố (29 câu hỏi)
 • Chương 2: Giao thông trên đường giao thông nông thôn (14 câu hỏi)
 • Chương 3: Giao thông trên đường cao tốc (20 câu hỏi)
 • Chương 4: Giao thông trên đường núi (10 câu hỏi)
 • Chương 5: Giao thông trên đường quốc lộ (17 câu hỏi)
 • Chương 6: Các tình huống mô phỏng từ các vụ tai nạn giao thông điển hình đã xảy ra trong thực tế (30 câu hỏi)

Tải phần mềm giải nén WinRar

WinRAR là một phần mềm giải nén và nén file “siêu cấp Vip Pro” vài chục năm nay. Có thể giải nén một số định dạng cao cấp khác ngoài .rar, .zip như: Iso, 7-zip, Tar, Gzip,.. 

Nếu bạn muốn ôn tập và muốn thi thử mô phỏng 120 tình huống giao thông, bắt buộc bạn phải tải phần mềm Winrar này vào trước đó. Rồi mới tiếp tục download phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông về.

Download Winrar (Fshare): x64 link GG Drive | x32

Thế nào là x64, thế nào là x32?

x64, x86 (nhiều người vẫn hay gọi là 32 cho quen miệng) hay còn gọi là 64-bit và 32-bit, được hiểu là một phiên bản của Windows. Để biết được máy tính, laptop của bạn đang chạy phiên bản nào, bạn có thể vào Start -> Run hoặc gõ Windows + R, sau đó bạn gõ vào msinfo32.

Một cửa sổ System Information hiện lên, bạn nhìn vào hàng System Type, bạn sẽ biết được Windows bạn đang sử dụng thuộc phiên bản nào. Ở thời điểm hiện tại, đa phần các máy tính – laptop cá nhân đều sử dụng phiên bản Windows 64 bit.

Phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông có thể chạy được trên Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 và Windows 11.

Cách tải phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông 2.0

Google Drive: x64 (Pass giải nén: daylaixesaigon.vn)

Fshare link: x64

(Google Drive có thể sẽ bị lỗi giới hạn lượt tải, mọi người có thể chờ qua ngày mai, hoặc sử dụng link Fshare)

tải phần mềm mô phỏng tình huống giao thông v2.0 2024

Cách tải phần mềm mô phỏng tình huống giao thông v.2.0

Cách cài đặt phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông

Sau khi tải xong và cài đặt phần mềm Winrar, bạn mở file On Tap Mo Phong v2.0 [DaylaixeSaigon.vn].rar lên, và ấn vào file Setup.exe để chạy. Bạn không nhất thiết phải giải nén ra (Extract files / Extract here). Sau khi cài xong, bạn vào 2 thư mục: Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One 2023K-Lite Codec Pack Mega 18.0 để cài đặt 2 phần mềm này để chương trình hoạt động hiệu quả. Bạn cứ ấn Install và lại tiếp tục ấn Next cho đến khi hoàn thành.

Cài đặt phần mềm mô phỏng tình huống giao thông

Sau khi cài đặt xong phần mềm ôn tập mô phỏng tình huống giao thông v2.0, trên màn hình Desktop của bạn sẽ hiển thị icon OnTapMoPhong, bạn chỉ cần click đúp vào nó để khởi chạy.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi mô phỏng 120 tình huống giao thông

Sau khi phần mềm 120 bài thi mô phỏng tình huống giao thông phiên bản 2.0 được mở lên, bên khung bên trái hiện rõ và đầy đủ 6 chương với 120 video. Với 120 video bài thi mô phỏng các tình huống giao thông này, bạn chọn bất kỳ câu hỏi nào, video lúc này sẽ hiển thị lên.

120 câu hỏi tình huống giao thông

Sau đó, bạn theo dõi, đến khi thấy tình huống nguy hiểm xảy ra, bạn nhấn phím Space (phím khoảng cách, kế nút Alt) trên bàn phím, sau khi hết tình huống, bạn sẽ có được đáp án.

Điểm tối đa bạn có được là 5 điểm, thấp nhất 0 điểm. 5 điểm tương ứng với thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, người lái xe cần phải chú ý để xử lý.

Còn 0 điểm là mốc thời điểm mà bạn xử lý ngay thời điểm này nhưng tai nạn vẫn xảy ra, như hình trên là bạn xử lý không kịp, xe đã leo lên lề. Bạn cần phải ôn tập mô phỏng các tình huống giao thông lại để chú ý hơn. Đến khi nào bạn cảm thấy tự tin, thì có thể chọn THI THỬ mô phỏng tình huống giao thông.

4.5/5 - (2 bình chọn)
error: